Servitutter vedrøende fællesveje, kloarkering m.v.


 


Samtlige ejendomme i vores grundejerforening er pålagt medlemskab ag Grundejerforeningen og grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af vejarealer m.v.


Dette er beskrevet i denne servitut - som er tinglyst på samtlige ejendomme - passagen vedrørende grundejerforeningen stå på side 48 og ser sådan ud: