Af hensyn til 'lydmiljøet' i sommermånederne er græsslåning i perioden 1-6 tl 15/8 begrænset til to tidsintervaller pr dag


10 - 12

16 - 18


resten af året er græsslåning begrænset til tidsrummet


9-20
vejene i området er private fællesveje, hvilket betyder at grundejerne selv skal stå for vedligeholdelsen af vejene.

For at sikre at f.eks skraldevogne m.v. kan komme frem er der fra kommunens side udarbejdet et reglement fro beskræring af vegetation langs skellet ud mod fællesvejene som vi som grundejere skal overholde. Læs mere om Beskræring af vejskel.